به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

خانم هايده شيرزادی

خانم دکتر هايده شيرزادی
مديرعامل شرکت بازيافت مواد و توليد کود آلی کرمانشاه

به نام خدا

با سلام و سپاس از دعوت شما، خوشحالم از اين که بتوانم تجربه ام را برای همنوعان خود در اين سمينار بازگو نمايم. راستش بيان کردن کلمه کسب و کار برای من کمی سخت است زيرا به نظر خودم فعاليتی که من دارم کسب و کار نيست بلکه يک رساله و يک تعهد می باشد که بسيار عشق می‌طلبد. برای اينکه بتوانم موضوع را بازگو کنم لازم است ابتدا به طور کوتاه خود را معرفی نمايم.
من اهل استان کرمانشاه هستم در شهر گيلانغرب متولد شده، دوران دبستان را گذرانده، با توجه به اينکه گيلانغرب در يک محيط بسيار بن بست قرار داشت و فاقد دبيرستان دخترانه بود لذا تمامی دختران پس از گذراندن دوران ابتدايی بر اساس شرايط و موقعيت درنهايت راه خانه داری را پيش گرفته، از کودکی علاقه داشتم ادامه تحصيل دهم به صورت متفرقه دوران دبيرستان را گذرانده سپس فوق ديپلم حرفه و فن برای معلمی را گذرانده، 2سال معلم راهنمايی بودم. به دلايلی امکان ادامه کار برايم ديگر ممکن نبود در واقع ممنوع از هر نوع شغل و فعاليت شدم لذا تصميم گرفته عازم خارج از کشور شوم و در رشته کشاورزی تحصيل نمايم در سال 1364 عازم آلمان شدم، ابتدا زبان آلمانی را ياد گرفتم چون مدارک تحصيلم در ايران برای ادامه تحصيل در آلمان مورد قبول قرار نگرفت. لذا در يک دبيرستان آلمانی ثبت نام نموده مجدد ديپلم گرفتم در رشته مهندسی کشاورزی بين المللی تحصيل نمودم با اين هدف که وقتی به ايران برگشتم بتوانم تجاربم را در بخش کشاورزی نوين به کار ببرم، دانشگاه کاسل که من تحصيل می نمودم در آن زمان پيشرو علم کشاورزی ارگانيک، انرژی های نو بود حتی اولين دانشکده محيط زيست آلمان در اين دانشگاه شروع شد. طرح تفکيک پسماندهای آلی برای اولين بار در جهان زير نظر اساتيد دانشگاه کاسل انجام گرفت. از ابتدا که با اين مبحث آشنا شدم با خود تصميم گرفتم پس از اتمام تحصيلم در اين خصوص برای وطنم تلاش نمايم.
پس از اتمام تحصيل در رشته کشاورزی بين المللی در سال 71 به ايران برگشته پيشنهاد طرح کمپوست کرمانشاه را به مسئولين استان کرمانشاه نموده اما شرايط فراهم نبود و اين موضوع را ضروری ندانستند با مراجعات مکرر به مسئولين استان نتيجه ای حاصل نشد با خود فکر می کردم که مسئولين قوی نيستند و استدلال من ضعيف است. لذا تصميم گرفته در رشته اکولوژی حفاظت محيط زيست (شاخص مديريت پسماند) ادامه تحصيل داده تا بتوانم موضوع را بهتر توجيه نمايم. در همان دانشگاه کاسل رشته اکولوژی حفاظت محيط زيست را به اتمام رسانده، تمامی تحقيقاتم را در خصوص مديريت پسماند ايران تحقيق نموده، به اين نتيجه رسيده که راه کارهايی که برای کشورهای درحال توسعه بعنوان مثال ايران مطرح می شود فقط برای کشورهای صنعتی می باشد. کاربرد آن بصورت عمومی برای ايران ممکن نيست، با اساتيد دانشگاه که صحبت نمودم، پيشنهاد نمودند که موضوع دکترايم را در اين خصوص تحقيق نمايم.
پس از بررسی تحقيقاتم با توجه به اينکه شهرداری کرمانشاه هنوز آمادگی اجرای چنين طرحی را نداشته شهرهای ديگر از جمله تهران و شهرهای شمال که مشکل زباله داشت مراجعه کرده هدفم را توضيح داده اما هيچ ميسر نگرديد. به لحاظ اهميت زيست محيطی موضوع برای ايران تصميم گرفتم خود شروع نموده لذا در سال 137۵ درخواست مجوز احداث واحد بيوکمپوست را از صنايع استان نموده. خوب سرمايه من درواقع علمی بود که کسب نموده بودم علم را به ثروت يعنی سرمايه تبديل نمودن آسان نبود. شعار «خواستن توانستن است» هميشه همراه من بود. توانستم اين موضوع را تا حدودی توجيه نمايم. درخواست وام نموده با پيگيری های فراوان موفق به دريافت وام شده، سهم آورده را دانشم قبولاندم.
با پيگيری های فراوان در سال 1377 مسئولين وقت شهرداری کرمانشاه تصميم به مشارکت در اجرای طرح نموده و شرکت بازيافت مواد و توليد کودآلی کرمانشاه را تأسيس نموده در سال 1380 بهره برداری طرح را شروع نموده.
اين خلاصه ای از چگونگی شروع کارم بود.
روند بقاء و توسعه کارم و اينکه چرا برای اجرای اين طرح سال ها تلاش نمودم.
می دانيد که محيط زيست تنها کالايی است که نه وارداتی است نه صادراتی، محيط زيست را در محل و منطقه بايد ساخت موضوع آلودگی زيست محيطی ناشی از دفن غير اصولی پسماندها در تمامی شهرهای ايران مشکلی است که بايد حل شود و يک ضرورت است.
اعتقاد داشتم و دارم اگر يک طرح موفق در اين خصوص اجرا شود، ديگر شهرهای ايران اين راه را ادامه خواهند داد، نه فقط ادامه کار برای من بلکه برای بسياری از متخصصين ديگر در ايران فراهم خواهم شد.
بحث زباله يا واژه فارسی آن پسماند بسيار عميق تر از آن است که من فقط به آن بپردازم انسان مصرف کننده برای هر فعاليت روزمره خود نياز به مصرف اقلام از خوراک لوازم مصرفی کوتاه‌مدت، بلندمدت داشته درواقع انسان خود با زباله به دنيا می آيد و به عنوان زباله هم دفن می‌گردد. برای هر دوره و هر کالا و هر فعاليت هم مديريت و برنامه ريزی و تکنولوژی خود را می طلبد، بنابراين بقاء اين بخش همراه با حيات ادامه دارد. درواقع چالش ها به فرصت تبديل کردن.
درخصوص چالش ها و موانع اگر صحبت کنم بسيار است. همه ما می دانيم که بسياری از فعاليت ها نياز به آگاه سازی عمومی دارد بخصوص محيط زيست. تعويض مديريت ها اغلب عدم آگاهی و ندانستن مسئولين بزرگترين اهرم بازدارنده می باشد. بوروکراسی يا اداره بازی ايران که ديگر جای خود را دارد مهمتر از همه وقتی مجری و پيشنهاد دهنده هم يک زن باشد بايد چند برابر وقت گذاشت ما زنان که نصف مردها حق داريم ديگر مقوله خود را دارد ولی همه اين مسائل نمی تواند مانع رسيدن به هدف باشد. تدابير و ابتکاراتی می خواهد. نظامی می‌گويد: صبر و ظفر باهمند (اگر فرصت شد گوشه هايی را شفاهاً توضيح خواهم داد) امروز پس از ده سال طرح کرمانشاه به عنوان يک الگوی مثبت برای اکثر شهرهای ايران پذيرفته شده است.
روزی من يک نفره شروع نمودم، حال به طور مستقيم در پروژه بازيافت کرمانشاه 70 نفر مشغول به کار هستند.
در مجموع ساير بخشهای مديريت پسماند جمع آوری آموزش و ... حدود 700 شغل را در شهر ايجاد نموده ام. مطالعات مديريت حدود 60 شهر ايران را انجام داده يک تيم مهندسی از جوانان کرمانشاه را آموزش داده (حدود 35 نفر) در حال انجام فاز مطالعاتی يا نظارت بر اجرای طرح های ساير شهرها می باشند.
برای شهرها بايد وقت های چند هفته ای تعيين نمايم بر اساس برنامه وزارت کشور تا سال 1390 تمامی شهرهای ايران بايد برنامه های مديريت پسماند خود را ايجاد نمايند. زمانی هزاران «نه» را شنيدم اينجا ايران است آلمان نيست هنوز هم عده ای می گويند توجه نداشته هدف را دنبال نمودم. زن بودن بعنوان مانع کار قبول نداشته.
يادم هست يکروز مصاحبه داشتم پرسيدند: زمانيکه در جلسات که اغلب تمامی مرد هستند شرکت می نمايم چه احساسی دارم؟ به اين موضوع فکر نکرده بودم پاسخ دادم من بعنوان زن يا مرد در جلسات شرکت نمی کنم، به عنوان يک متخصص شرکت می کنم.
جمله ام را با شعر بزرگ فردوسی پايان می دهم که سرآغاز هر حرکتی می باشد.
توانا بود هرکه دانا بود ز دانش دل پير برنا بود
اين شعر از کودکی که در سربرگ اول هر ورق کتاب دوران دبستان بود، اهرم حرکت برای يک دختر بچه در يک منطقه محدود بود.
آری فردوسی می گويد: هر ملتی دانايی يعنی دانش را الگوی خود قرار دهد هميشه توانا است زيرا دانش پويايی است. ملتی که پويا است هميشه جوان است.
با سپاس