به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

ارتباطات خارج سازماني

اين كارگروه كه ذيل گروه ارتباطات انجمن فعاليت مي‌كند، وظيفه شناسايي و ايجاد ارتباط دوسويه ميان انجمن و گروه‌هاي:

 • سازمان‌هاي دولتي مرتبط
 • سازمان‌هاي عمومي و غيردولتي مرتبط
 • بخش خصوصي و بانك‌ها
 • مراكز پژوهشي و مطالعاتي
 • رسانه‌هاي جمعي
 • تشکل­های حرفه­ای مرتبط

را به‌عهده دارد.

اين ارتباط با هدف معرفي انجمن و قابليت‌هاي آن به مراكز نام‌برده از يك سو و بهره‌مندي ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي آن مراكز براي پيشبرد اهداف انجمن و پشتيباني از فعاليت‌ها و تسريع و تعميق آن مي‌باشد. زمينه‌سازي براي همكاري در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي مرتبط نيز از ديگر اهداف اين واحد است.

اهم وظايف اين كارگروه عبارت است از:

 1. شناسايي مراكز و نهادهاي ذيربط در كشور
 2. برقراري ارتباط مؤثر با مراكز و نهادهاي ذيربط
 3. معرفي قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي انجمن به مراكز و نهادهاي ذيربط
 4. تهيه پيش‌نويس سياست‌هاي رسانه‌اي انجمن
 5. برقراري ارتباط مؤثر با رسانه‌هاي جمعي در جهت اهداف انجمن
 6. اطلاع‌رساني در مورد مراكز و نهادهاي ذيربط و خدمات آنها به كارآفرينان
 7. ايجاد فضاي مناسب براي ارتباط متقابل انجمن و مراكز و نهادهاي ذيربط
 8. اطلاع‌رساني در مورد برنامه‌ها، سمينارها، همايش‌ها و گردهمايي‌هايي در توسط مراكز و نهادهاي ذيربط برگزار مي‌شود
 9. برنامه‌ريزي سفرهاي استاني انجمن
 10. تهيه گزارش از عملكرد كارگروه در مقاطع مقتضي