به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

ارتباطات داخل سازماني

اين كارگروه كه ذيل گروه ارتباطات انجمن فعاليت مي‌كند، وظيفه توسعه و ارتقاء ارتباطات انجمن با كارآفرينان عضو انجمن و كارآفرينان غيرعضو را به‌عهده دارد.

اهم وظايف اين كارگروه عبارت است از:

 1. کمک به شناسايي زنان كارآفرين در سطح كشور و برقراري ارتباط با آنها با هماهنگی کارگروه استان‌ها
 2. تهيه بانك اطلاعات زنان كارآفرينان با هماهنگی کارگروه استان‌ها
 3. معرفي انجمن به كارآفرينان، تشکل های حرفه ای و نهادهای مرتبط
 4. اطلاع‌رساني به‌موقع برنامه‌هاي مختلف (همايش‌ها، سنخراني‌ها، برنامه‌هاي هنري و فرهنگي و ...) و همكاري در زمينه حضور و مشاركت اعضا در اين برنامه‌ها
 5. ايجاد فضاي مناسب براي ارتباط مستمر زنان كارآفرين از طریق سایت و خبرنامه
 6. تهيه بروشور، كارت ويزيت، پوستر و ... در مورد انجمن و اعضاي آن با هدف معرفي آنان به مخاطبين
 7. مشاركت در برنامه‌ريزي گردهمايي‌هاي اعضا
 8. مشاركت در برنامه‌ريزي سفرهاي استاني انجمن
 9. مشاركت در برگزاري همايش ساليانه انجمن
 10. به‌روزآوري سايت انجمن
 11. تهیه و چاپ نشريه انجمن
 12. تهيه گزارش از عملكرد كارگروه در مقاطع مقتضي