به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

عضویت

هدف از تشکیل کمیته عضویت: 

 کمیته عضویت با هدف شناسایی اعضای جدید انجمن و همچنین با هدف نگهداشت اعضای انجمن تشکیل می شود.

اعضای کمیته عضویت: 

 تعداد اعضای کمیته حداقل پنج نفر متشکل از روسای دو هیئت مدیره و دبیر اجرایی انجن زنان مدیر کارآفرین و مدیر عامل انجمن ملی زنان کارآفرین می باشد. دبیر کمیته از میان اعضای واجد شرایط توسط کمیته انتخاب در هیئت مدیره معرفی می شود.

دستاوردهای کمیته عضویت: 

 

برنامه های در حال اجرا: 

 تهیه و بروز رسانی آئین نامه کمیته عضویت، بررسی صلاحیت ورود اعضای جدید بر طبق فرآیند عضویت صدور کارت عضویت برای اعضای فعال و اعضای جدید، ایجاد و بروزرسانی بانک اطلاعاتی اعضای انجمن (جهت دستیابی کلیه کارگروه ها)، پیگیری واریزی حق عضویت اعضاء و هماهنگی با کمیته ی مالی، برگزاری جلسه آشنایی اعضای جدید با تشکیلات و سوابق انجمن و همچنین آشنایی ایشان با کمیته ها و کار گروه ها با هماهنگی گروه آموزش و ارتباطات.

پروژه های آتی کمیته عضویت:

 برگزاری جلساتی با حضور کارشناسان و تعدادی از اعضای با موضوع چگونگی نگهداشت اعضای انجمن و همچنین برنامه ریزی برای نگهداشت و استفاده از پتانسیل اعضایی که خارج از استان تهران هستند و به دلیل دوری راه ارتباط کمتری با دفتر مرکزی دارند.

افراد واجد شرایط عضویت در این کمیته: