به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

تسلیت به همکار

همه از خداییم و به سوی او باز می گردیم.

با خبر شدیم دوست و همکار عزیزمان خانم زهره اصغری در سوک خواهر گرامی شان نشسته اند .

این سوک بزرگ را به ایشان تسلیت می گوییم و برای عزیز از دست رفته طلب آمرزش و غفران داریم.

روابط عمومی انجمن زنان کار آفرین