به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

سومین لایو زنده اینستاگرام انجمن ،راه های برون رفت از چالش پسماندها در کشور

سومین پخش زنده اینستاگرامی انجمن زنان کارآفرین، پنج شنبه 17 اردیبهشت 98 انجام شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین، در این گفتگو که با حضور هایده شیرزادی، مدیرعامل شرکت بازیافت کرمانشاه، یکی از اعضای انجمن زنان کارآفرین و زهرا نقوی، موسس و مدیرعامل شرکت ارسباران شیمی و عضو روابط عمومی انجمن برگزار شد، در زمینه کارآفرینی و حفاظت از محیط زیست، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در این گفت و گو شیرزادی، با بیان اینکه سیستم پردازش پسماندهاي شهر کرمانشاه به نسبت سایر شهرهاي ایران پیشرفته است، گفت: در ابتدای کار دستگاه کیسه بازکن و خرد شدن اجسام حجیم است و جداسازي دستی انجام نمی گیرد . سپس از سرندهاي مختلف (سرند دوار ، سرند دیسکی و سرند موزي) عبور داده می شود. در نهایت پسماندهاي آلی جداسازي ، سایر پسماندهاي دوبعدي برروي یک نوار و پسماندهاي سه بعدي نیز بر روي یک نوار تخلیه می گردد .

وی با اشاره به نقش دولت ها به عنوان قانونگذار و شهرداری ها به عنوان مجری، در بازیافت پسماندها، گفت: هیچ شرکتی مانند کرمانشاه در سایر شهرهاي ایران فعال نیست ، فقط در تعدادي از شهرهاي ایران که شهرداري ها سیستم هاي بازیافتی را اجرا کرده اند ، تفکیک روي نوار نقاله ها را بصورت اجاره به پیمانکار واگذار کرده اند.

مدیرعامل شرکت بازیافت کرمانشاه، در ادامه در مورد وضعیت ایران در دوران کرونا و پسا کرونا، گفت: کرونا ادامه خواهد داشت . براي مشکل پسماند باید خرد جمع، عزم ملی شود . مشکل پسماند همانند کرونا به عنوان یک چالش ملی معرفی شده و نقش نهادهاي دولتی براي فراهم کردن زیرساخت ، تخصیص یک اعتبار ، نقش مشارکت مردم در پرداخت هزینه ها و الزام طرح تفکیک و جمع آوري پسماندها در مبدا مشخص و الزامی شود.

شیرزادی به چالش پسماندها در ایران اشاره کرد و اظهار داشت: حدود 58 هزار تن پسماند در شهرها و روستاها تولید می شود که از این میزان کمتر از 15 % بازیافت می شود . میزان آلودگی 50 میلیون گاز گلخانه اي ، 10 میلیون مترمکعب شیرابه ، در سال بیش از 1000 هکتار زمین نابود می شود.

وی افزود: اگر سیستم هاي پردازش و بازیافت اجرا شود حدود 2 و نیم میلیون تن مواد ارزشمند جداسازی ، 5 میلیون تن کمپوست تولید می شود. همچنین با این کار حدود 3 میلیون تن مواد داراي ارزش حرارتی

جداسازي و بیش از 100 هزار شغل ایجاد می شود.

مدیرعامل شرکت بازیافت کرمانشاه با تاکید بر نقش نهادهای مدنی در این زمینه، گفت: اگر منظور از نهادهای مدنی بخش هاي زیست محیطی و ... است می توانند نقش مهمی در آگاه سازي چالش پسماند و فرصت هاي آن و راهکار تبدیل این چالش به فرصت ها (کاهش آلودگی ، ایجاد اشتغال و تبدیل آلودگی پسماند به مواد ارزشمند) و همچنین کاهش مصرف آب ، برق و ... و درست مصرف کردن ، در نهایت افزایش مسئولیت اجتماعی در جامعه و همچنین به عنوان

مطالبه گر از نهادهاي دولتی براي ایجاد بسترسازي واحدهاي پردازش و بازیافت پسماندها و در نهایت توسعه پایدار در جامعه داشته باشد.

شیرزادی با اشاره به انتخاب خود به عنوان یکی از کارآفرینان برتر جهانی، گفت: در پاییز سال  98 از دیدبان کارآفرینی جهانی برای من ای میل آمد که براساس فرمت آنان اطلاعاتی را ارسال کنم

وی تصریح کرد: رزومه کاري پروژه بازیافت را ارسال کردم . براساس گزارش دیدبان کارآفرینی جهانی از 50 کشور روزمه 150 هزار کارآفرین بررسی شده بود که 15 کارآفرین ( 8 مرد و 7 زن ) انتخاب شدند که یکی از این پانزده نفر، من بودم.

شیرزادی در پایان از آغاز اجرای طرح تفکیک و جمع آوري پسماندها در مبدا به روش اصولی در شهر تهران در 3 محله به عنوان الگوخبر داد و گفت: قرار است  من هم در این پروژه همکاري انتقال تجربه داشته باشم .

مدیرعامل شرکت بازیافت کرمانشاه افزود:  اگر این پروژه در تهران اجرا شود ارزش اقتصادي داشته، مشکل زباله گردي حل می شود ، همچنین با اجرای این طرح، تفکیک پسماندها انجام گرفته و باعث آگاه سازي جامعه و مسئولیت پذیري آنها می شود ، در نهایت سایر شهرها نیز از تهران الگو خواهند گرفت .