به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

هیات مدیره

 

  • رییس هیئت مدیره: فخرالسادات محتشمی پور

 

  • نایب رئیس: زهرا نقوی    

 

  • خزانه دار: فرزانه سلیمانی 

 

  • دبیر: رزیتا مرادی

 

  • عضو‌علی البدل: پریدخت ورشوچی

 

  • بازرس اصلی: فرحناز مرادی

 

  • بازرس علی البدل: ندا حسینی

 

  • خزانه دار: شیرین پارسی