به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

دیدار با سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی

در آستانه برگزاری نشست های تخصصی همایش "توسعه کارآفرینی زنان در ایران" دبیر همایش به همراه نمایندگانی از این کارگروه با آقای مهندس یزدانی، رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، دیدار و گفتگو کردند.

در این ملاقات که خانم دکتر سلطانی، مشاور آقای یزدانی، هم حضور داشت، ابتدا محتشمی پور شرح مختصری از فعالیت های انجمن و نیز برنامه و اهداف همایش ارائه کرد. پس از آن رییس سازمان ضمن تاکید بر نقش نهادهای مدنی به عنوان سرعت دهنده توسعه کارآفرینی، به فرصت های کارآفرینی در بخش صنعت اشاره کرد. وی وجود خوشه های صنعتی و تشکل ها، بنگاه ها، اتحادیه ها، خانه ی صنعت و معدن و نیز خانه های صنعت و معدن جوانان و وجود زنان فعال و توانمند و از جمله شورای توسعه و تعاون زنان کارآفرین شهرک های صنعتی را از فرصت های موجود این حوزه دانست و گفت: باید پکیج های آموزشی برای ارتقا رقابت پذیری بنگاه ها و توسعه بازار کارآفرینی زنان و هم چنین برای پرسنل سازمان صنایع کوچک داشته باشیم. در این جلسه حاضرین بر امکان فعالیت مشترک در قالب هم اندیشی و همایش و برنامه های پژوهشی و آموزشی تاکید کردند. مشارکت در برگزاری سیزدهمین همایش انجمن نیز از دیگر محورهای گفتگوی دوجانبه میان آقای یزدانی و نمایندگان انجمن بود که قرار شد از طریق مشاور ایشان خانم پریچهر سلطانی دنبال شود.