به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

گزارش برگزاری جلسات کمیته اجرایی همایش

طی 5 جلسه کمیته اجرایی همایش، کلیه امور اجرایی شامل تعیین سالن و امکانات جانبی، تبلیغات، انتشارات (تهیه و انتشار بروشور، پوستر، دعوت نامه، لوح سپاس، هدایا، بسته های تبلیغاتی، ویژه نامه، کلیپ و ...)، اطلاع رسانی (از طریق سایت و کانال انجمن، سایت و کانال های خبری مشارکت کنندگان دولتی و غیردولتی، برگزاری نشست های خبری و مصاحبه های مطبوعاتی)، جلب مشارکت اعضای انجمن و بخش دولتی، عمومی و خصوصی، بحث پذیرایی، تدارکات و پشتیبانی و مستندسازی همایش مورد بررسی قرار گرفت و با انجام تقسیم کار لازم میان اعضای کمیته اجرایی زمان بندی صورت گرفت.
لازم به ذکر است امور اجرایی همایش طبق روال معمول به عهده کمیته ارتباطات است که تحت نظارت خانم زهرا نقوی مسئول این کمیته صورت می گیرد.