به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

نشست دوم كارگروه كشاورزى

نشست دوم كارگروه كشاورزى با حضور تعدادی از اعضا و فعالان بخش محیط زیست و کشاورزی به میزبانی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی،دكتر بخشنده، و تعدادی از مدیران این حوزه از جمله مشاور وزیر در امور زنان و نیز مدیرانی از سازمان محیط زیست روز دوشنبه ساعت ١٧ برگزار شد.

در اين جلسه فرصتهاى كارآفرينى و خوداشتغالى زنان در حوزه كشاورزى به بحث و گفت و گو گذاشته شد. سياستگذارى و برنامه ريزي ها در این دوحوزه و منابع و فرصت ها از جمله الزام به تخصيص بخشى از بودجه به آموزش و توانمندسازى زنان از موضوعات مطرح شده در این جلسه توسط معاون برنامه ریزی و اقتصادی ورزات جهاد کشاورزی بود.
هم چنین توجه به صنايع تبديلي، انتقال تكنولوژى و دانش فنى، ارتباط با توليدكنندگان، انتقال توليد از فضاى باز به گلخانه، توليد بذر و گياهان داروئى به عنوان فرصت ها مطرح شد.

در این نشست زنان كارآفرين نیز به تشريح فرصتها، مشكلات و راههاى توسعه در كسب و كار خود و ساير فعالان حوزه كشاورزى و دامپرورى پرداخته پیشنهاداتی به شرح زیر مطرح کردند: 
1 – خواستار برقراری تعامل بین سازمانهای کشاورزی و محیط زیست و وزارت بهداشت و بیمه و مالیات بودند.
2 – جلوگیری واردات محصولاتی که درداخل تواید میشود
3- ایجاد کارخانه های صنایع تبدیلی در مناطق مختلف 
4 – برداشتن قوانین دست وپاگیر اداری از لحاظ دادن مجوزهای لازم جهت کارآفرینی 
5 – اهمیت دادن به محصولات ایرانی 
6 - حمایت از تولیدات داخل
7 – زمینه سازی فعالیت برای کارآفرینان در بدست آوردن بازار های مناسب خارج و داخل