به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

اقدامات اجرایی همایش

به دنبال تصمیم گیری برای برگزاری همایش امسال با موضوع "توسعه کارآفرینی زنان در ایران" مسئولیت اجرایی این همایش مانند برنامه های پیشین به عهده کمیته ارتباطات گذاشته شد.

و این کمیته با هماهنگی دبیر همایش اقدامات لازم را برای جلب مشارکت فعال اعضای انجمن و مشارکت کنندگان از بخش دولتی و خصوصی، پی گیری محل برگزاری همایش، تدارکات و پشتیبانی، تهیه بروشور و پوستر، تبلیغات و اطلاع رسانی و به روز رسانی سایت دو انجمن در رابطه با اخبار همایش را با همکاری اعضای کمیته ارتباطات و دیگر اعضای انجمن  طبق تقویم همایش آغاز کرد. لازم به ذکر است جلسات تخصصی در دفتر انجمن برگزار می شود و پیشنهاد اولیه و درخواست های لازم برای اختصاص تالار تلاش برای برگزاری همایش ارائه شده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع و معادن، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان حفاظت از محیط زیست و معاونت زنان ریاست جمهوری از دستگاه هایی هستند که موافقت اولیه خود را برای مشارکت در برنامه های همایش اعلام کرده اند.