به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

بازدید از خیریه گل مریم

آخربن برنامه بازدیدها اختصاص به موسسه خیریه گل مریم داشت. این موسسه توسط بانوی بمی یک ماه پس از زلزله احداث شده و هدف آن توانمندسازی زنان است.

البته با توجه به محدودیت زمانی تنها از کارگاه شیرینی پزی آن بازدید شد. کیفیت بالای شیرینی های خانگی تولید شده موجب شد که پیشنهاد تهیه شیرینی از این خیریه برای پذیرایی میان وعده همایش داده شود.