به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

بازدید از ارگ قدیم

بازدید از ارگ، برنامه بعدی هیات اعزامی انجمن به بم، محل برگزاری یازدهمین همایش کارافرینی زنان، بود.

با توجه به این که قرار است نمایشگاه صنایع دستی زنان هم‌زمان با برنامه بازدید روز پنج شنبه از ارگ قدیم برگزار شود، برای هماهنگی های لازم بازدید از ارگ و غرفه های نمایشگاهی و جلسه مشورتی انجام شد. لازم به ذکراست همزمان با بازدید میهمانان همایش از ارگ، موسیقی زنده محلی در محوطه اجرا خواهد شد و با آش محلی دست پخت زنان از میهمانان پذیرایی خواهد شد.