به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

بازدید از خانه ایمان ویژه توان خواهان ضایعه نخاعی

 نمایندگان انجمن به پیشنهاد زنان عضو شورای شهر و فرماندار بم از خانه ایمان دیدن کردند. این خانه توسط بنیاد ایرانیان مسلمان آمریکای شمالی پایه گذاری شده که توان خواهان ضایعه نخاعی(عمدتا آسیب دیدگان از زلزله) و زنان و دختران بدسرپرست و خودسرپرست تحت پوشش هستند.


حدود 600 نفر تحت پوشش خیریه سپهر و خانه ایمان هستند که برای حدود 100 نفر آن ها اشتغال ایجاد شده است.  نمایندگان انجمن ضمن بازدید از کارگاه سیم پیچی و خیاطی در محوطه در جریان فعالیت های این موسسه خیریه قرار گرفتند.