به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

سومین جلسه هماهنگی کمیته اجرایی با دبیرخانه همایش در بم در دفتر فرماندار برگزار شد

در این جلسه مهندس اشک فرماندار بم به دبیر علمی و اجرایی همایش خیرمقدم و خداقوت گفت و گزارشی از هماهنگی های انجام شده ارائه کرد. پس از آن محتشمی پور دبیر اجرایی همایش با اشاره به کنداکتور برنامه حضور استاندار را تا زمان تنفس ضروری دانست و تاکید کرد نظم برنامه با هماهنگی هایی که به عمل می آید حفظ شود. دعوت از قاری، تهیه سی دی سرود، تاکید بر دعوت ها و تکمیل گنجایش سالن، برپایی نمایشگاه قبل از شروع همایش، نمایشگاه صنایع دستی همزمان با بازدید از ارگ قدیم، معرفی نیروهای انتظامات و خدمات و برنامه بازدیدها و نشست های جنبی توسط دبیر اجرایی یادآوری شد.

دبیر علمی خانم نقوی نیز اشاره ای به کیس ها و مقالات کرد و توضیحاتی پیرامون نشست تخصصی ارائه کرد. پس از پایان جلسه خانم های عضو شورای شهر بم با اشاره به نیازهای زنان شهرستان پیشنهاد نشست کارشناسی پس از برنامه همایش و چند بازدید داشتند. ترانسفر میهمانان، تهیه گل، خدمات و انتظامات و سایر موارد اجرایی نیز در این جلسه هماهنگ شد.