به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی زنان بم

زنان هنرمند بم همزمان با برگزاری همایش، اقدام به نمایش محصولات هنری خود در ارگ قدیم نموده اند. شرکت کنندگان در همایش صبح روز دوم از ارگ قدیم و نمایشگاه صنایع دستی زنان بازدید خواهند داشت.