به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

ویژه نامه همایش پس از برگزاری آن منتشر می شود

امسال برای اولین بار ویژه نامه همایش پس از برگزاری آن منتشر می شود. با توجه به تجربه سال گذشته که مطالب ارزشمند مطرح شده در همایش صنایع دستی و به ویژه در نشست تخصصی آن در اختیار عموم قرار نگرفت، قرار است ویژه نامه چند روزی پس از پایان همایش منتشر شود تا امکان درج مطالب مطرح شده در همایش وجود داشته باشد.