به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

استقبال از همایش توسط دانشگاهیان

امسال علاوه بر ثبت نام تعداد زیادی از دانشجویان خصوصا در شهرستان بم برای حضور در همایش، اساتید دانشگاه و پژوهشگران نیز برای شرکت در همایش تمایل زیادی نشان داده اند که این امر با توجه به پایان زمان ثبت نام و محدودیت در تهیه بلیط و امکان اقامت، مشکلاتی  را برای برگزار کنندگان به وجود آورده است