به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

ارسال پوستر و دعوت نامه همایش به استان کرمان و شهرستان بم

با توجه به این که همایش امسال در شهرستان بم در استان کرمان برگزار می شود، نیمی از پوسترهای منتشر شده برای توزیع به مراکز مرتبط به این استان ارسال شد.
لازم به ذکر است استانداری کرمان، اتاق بازرگانی، سازمان عمران کرمان از جمله مراکز و نهادهای دولتی و خصوصی مشارکت کننده در همایش امسال هستند