به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

دیدار با معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی

روز دوشنبه 29 دی ماه دبیر اجرایی و علمی همایش با حضور در دفتر معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی با دکتر رحمانی موحد دیدار و گفتگو کردند. در این جلسه که به منظور جلب مشارکت جدی تر این معاونت برای برگزاری موفق همایش تشکیل شد، فخرالسادات محتشمی پور گزارشی اجمالی از فعالیت های انجمن و از جمله سفرهای استانی و همایش سالانه ارائه کرد و پس از آن هدف از برگزاری همایش و روندی را که تاکنون طی کرده شرح داد. خانم زهرا نقوی نیز با اشاره به اقداماتی که برای رسیدن به کیس های مورد نظر در حوزه گردشگری زنان انجام شده از این که خانم هایی که در این زمینه موفق بوده اند خیلی تمایلی به مطرح شدن ندارند اظهار تعجب کرد و مشارکت بیشتر معاونت گردشگری را برای شناسایی کیس ها لازم دانست.

دکتر رحمانی موحد نیز با تشکر از احساس مسئولیت انجمن و ورود به عرصه با اهمیت گردشگری آمادگی خود و معاونت مزبور را برای همکاری اعلام کرد. حضور در نشست تخصصی و پرسش و پاسخ که در بخش دوم همایش بم تشکیل خواهد شد از مهم ترین درخواست های دبیر علمی بود که ایشان با معرفی نماینده خود حضورش را فقط در نیم روز اول همایش ممکن دانست. مشارکت در تهیه تندیس همایش و تهیه اقلام فرهنگی مرتبط با موضوع همایش از خواسته های دبیر اجرایی بود که با آن موافقت شد. در پایان بر روی همکاری های آینده انجمن با این معاونت با توجه به دستاوردهای همایش تأکید شد.