به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

آخرین جلسه کمیته علمی همایش

در آخرین جلسه کمیته علمی همایش کلیه مقالات و کیس های دریافت شده که مورد داوری اعضای کمیته علمی قرار گرفته بود، مطرح شد و تصمیم گیری در مورد آن ها براساس ارزیابی کمیته انجام شد. در این جلسه حاضرین با تأکید بر شاخص های مورد نظر  براساس محورهای پیش بینی شده در فراخوان نقطه نظرات خود را بیان کردند. نوآوری در ایده و کسب و کار، پراکندگی جغرافیایی و آینده نگری و توسعه گرایی از ویژگی های کیس های منتخب است.

با توجه به پیشنهادات جدیدی که آقای دکتر شیرکوند و خانم شبنم بهرامی مطرح کردند قرار شد که فرصت دیگری برای جمع بندی نهایی داده شود. در بخش دیگری از جلسه فخرالسادات محتشمی پور گزارش کوتاهی را از روند اجرایی همایش ارائه کرد و اظهار امیدواری کرد که همه اعضای کمیته علمی بتوانند در برنامه دو روزه همایش حضور داشته باشند. وی هم چنین از اعضا برای اطلاع رسانی برنامه های همایش و نیز جذب کمک های مالی یاری طلبید و گفت: دلمان نمی خواهد مشکلات مالی بر روند علمی همایش سایه بیفکند و برای همین حتی المقدور از اعضای انجمن برای رفع این مشکلات کمک خواسته ایم که مثل همایش های پیشین در این زمینه از مساعدت های ایشان بهره مند شده ایم اما نقش بخش خصوصی در مشارکت با همایش باید پررنگ تر باشد. محتشمی پور در پایان با اشاره به دومین نشست خبری همایش از کمیته علمی درخواست کرد نماینده ای برای شرکت در این نشست در کنار دبیرعلمی و اجرایی همایش، معرفی کنند.

در بخش پایانی جلسه طرح خانه ایده های کارآفرینی در حوزه گردشگری توسط نمایندگان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد این طرح توسط گروه گردشگری مجتمع عالی آموزشی بم اجرا و نتیجه آن در همایش گزارش شود. برندگان این مسابقه به دریافت هدایایی از طرف مشارکت کنندگان مالی همایش و دریافت مشاوره برای اجرایی کردن ایده خود  نائل خواهند شد.

لازم به ذکر است سه مقاله و نه مطالعه موردی در برنامه روز اول ارائه خواهد شد.