به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

حضور در اتاق بازرگانی کرمان

آخرین برنامه سفر یک روزه دبیرعلمی و اجرایی و مسئول روابط عمومی و تبلیغات همایش به استان کرمان، دیدار و گفتگو با دکتر علوی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنعت و تجارت کرمان بود. در این جلسه آقای دکتر علوی بر انجام تعهدات خود در روز دوم همایش و گردشگری شهرستان کرمان در زمان محدودی که از حضور در کرمان و زمان پرواز شرکت کنندگان وجود دارد، تأکید کرد و گفت علاوه بر برنامه های بازدیدهای تعدادی از مراکز تاریخی و فرهنگی، ترانسفر روز دوم از بم تا فرودگاه کرمان و نیز پذیرایی از میهمانان را عهده دار خواهیم بود. در این نشست دبیر اجرایی همایش ضمن تشکر از مساعدت های اتاق بازرگانی کرمان و علقه و علاقه اش به بحث گردشگری و بویژه حمایت از گردشگری زنان ابراز امیدواری کرد که با همکاری ایشان تعداد بیشتری از مخاطبین خاص همایش( دانشجویان این رشته، پژوهشگران، مدرسان، کارآفرینان و صاحبان کسب و کار در  این حوزه) بتوانند با حضور کیفی خود به بهره مندی کامل از برنامه های همایش برسند.