به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

دیدار و گفتگو با مدیر میراث فرهنگی استان

در ملاقات کوتاهی که در آخرین ساعات حضور هیأت اعزامی از انجمن در استان کرمان با آقای مهاجری مدیر میراث استان در محل شهرداری کرمان صورت گرفت، به اختصار در مورد اهداف همایش و مساعدت هایی که این داره می تواند برای بهتر برگزار شدن آن داشته باشد گفتگو شد اما متأسفانه با توجه به توجیه نبودن ایشان نتیجه چندانی از این مذاکرات حاصل نشد و آقای مهاجری پذیرفت که با شهردار در ارتباط با اطلاع رسانی و تبلیغات همایش گفتگویی داشته باشد.