به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

دومین سفر به کرمان و بم

دبیر علمی و اجرایی و مسئول روابط‌عمومی همایش برای هماهنگی امور اجرایی و تنظیم برنامه‌ها دومین سفر خود را به استان کرمان برای روز یکشنیه و دوشنبه تدارک دیده‌اند.

در این سفر 24 ساعته طی جلساتی در بم و کرمان امور اجرایی همایش هماهنگ خواهد شد و تقسیم کار بین مراکز و سازمان‌های مرتبط صورت خواهد پذیرفت.