به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

پیش‌همایش گردشگری زنان در پژوهشگاه میراث فرهنگی

در پی مصوبه کمیته علمی همایش مبنی بر برگزاری پیش‌همایش گردشگری زنان در پژوهشکده میراث فرهنگی، انجام این برنامه توسط دبیر علمی و اجرایی این همایش از مشاور امور زنان و خانواده سازمان و نیز رئیس پژوهشکده، آقای سید محمد بهشتی در حال پی‌گیری است.