به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، حامی همایش یازدهم

روز پنج شنبه مورخ 22 آبان ماه خانم ها نقوی و محتشمی پور، دبیرعلمی و اجرایی همایش با حضور در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با آقای دکتر سلطانی فر، رئیس و آقای دکتر شیرکوند، معاون سرمایه گذاری این سازمان دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار که در راستای مشارکت و همکاری برای برگزاری یازدهمین همایش انجمن صورت گرفت، توافقات اولیه برای همکاری و گفتگو پیرامون چگونگی همکاری ها صورت گرفت و مقرر شد دبیر همایش با ارسال نامه ای کلیه درخواست های خود را در چارچوب اهداف و مأموریت های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام کند تا دستور مقتضی در رابطه با آن ها صادر شده روند اجرایی تسهیل و تسریع شود.

لازم به ذکر است نامه متضمن درخواست های انجمن توسط دبیر اجرایی همایش تهیه و ارسال شد.