به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

اولین جلسه اجرایی همایش، توافق با سازمان عمران کرمان

توافقات اولیه با  جهت برگزاری همایش "کسب و کار و کارآفرینی زنان در حوزه گردشگری" با حضور مدیرکل روابط عمومی این سازمان در  دفتر انجمن و گفتگو با دبیر اجرایی همایش صورت گرفت.

لازم به ذکر است همایش یازدهم انجمن با مشارکت سازمان عمران کرمان روزهای 15 و 16 بهمن ماه در شهرستان بم برگزار می شود. دیگر مشارکت کنندگان این برنامه، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کرمان- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دانشکده کارآفرینی می باشند.