به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

اولین جلسه کمیته علمی همایش برگزار شد

 اعضاء كميته از فعالان و مرتبطين عرصه گردشگرى عبارتند از:  آقاى شرف الدينى نماينده مديريت ارگ بم، خانم كنعانيان نماينده  اتاق بازرگانى كرمان، آقاى دكتر شيركوند معاون سرمايه گذارى ميراث فرهنگى، آقاى دكتر بهشتى رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگى، آقاى مهندس خسروآبادى  مشاور رئيس سازمان و مدير كل ميراث فرهنگى و  صنايع دستى و گردشگرى تهران،خانم ها دكتر آراستى و دكتر باقرى از دانشكده كارآفرينى دانشگاه تهران، خانم مهندس بختيارى مدير گروه گردشگرى دانشگاه بم، خانم احسانى مديريت موسسه آواى طبيعت پايدار و خانم دردانه داورى کارآفرین گردشگری

 اعضاء انجمن : خانم فيروزه صابر (موسس و عضو هيئت مديره) ، خانم فخرالسادات محتشمى پور ( دبير اجرايى همايش)، خانم باخترى (عضو گروه ارتباطات)، خانم زهرا نقوى (دبير علمى همايش) و خانم فرزانه سليمانى (عضو هيئت مديره انجمن ملى) 

جلسه با معرفى اعضاء شروع شده و پس از آن خانم باخترى گزارشى از روند كار دبيرخانه همايش ارايه كرد. محورهاى همايش با سه سرفصل شناسايى، چالشها و راهكارها مورد بحث و بررسى قرار گرفت. با توجه به اينكه 75% دانشجويان و فعالان عرصه گردشگرى از زنان  و دختران جوان مى باشند اهميت شناسايى و معرفى فرصتها و راههاى توسعه ظرفيت مديريت كسب وكار و همچنين كسب و كارهاى خانگى مورد اولويت و توجه قرار گرفت. 

 لازم به ذكر است مطالعه و تأييد مقالات، تأييد كيس ها، انتخاب سخرانان كليدى، كنداكتور برنامه و تعيين محتواى برنامه روز دوم از وظايف كميته علمى است كه در جلسات بعدى مورد بررسى قرار خواهد گرفت.  

 نقطه نظرات شركت كنندگان در اولين جلسه كميته علمى همايش به طور اجمالى:

 دكتر سيد محمد بهشتى رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگى: اهميت گردشگرى از جنبه ايجاد اشتغال و درآمدزايى بر كسى پوشيده نيست اما شايد مهمترين دستاورد صنعت گردشگرى را بتوان ارتباط تنگاتنگ بين كشورها و تشكيل اروپاى يكپارچه را دانست كه بزرگترين عامل بازدارنده در مقابل شروع جنگ مجدد بعد از جنگ جهانى دوم در اروپا مى باشد. از اين رو كشور ايران نيز بايد به اين امر مهم توجه نمايد. در بحث توريسم بيش از هر چيز نقش گفتگو در تبادل فرهنگى ميان ملت ها حائز اهميت است.

 خانم افسانه احسانی: اهمیت دادن به گردشگری پایدار، آموزش و فرهنگ سازی کارآفرینی در گردشگرى، کمک به محیط زیست با کم مصرف کردن، ايجاد اشتغال و الگوهای ناموفق در زمينه گردشگرى مطرح شوند و روى تورهای خاص اکوتوریسمی كارشود.

 خانم کنعانیان: توسعه کسب و کار منطقه ای (در استان كرمان) با توجه به اولویتهای اقتصادی  گردشگری جامعه محلی با آثار دستی مانند  حصیر بافی با استفاده از پوست تنه خرما صورت پذيرد. اتصال به بازار ، بازاریابی ، گردشگری روستایی که خانه های محلی دارند ايجاد شود و زنان و جوانان وارد عرصه کار شوند.

 خانم دردانه داورى:  در کارآفرینی گردشگری مشکلاتی هست که برای خانمها هم هست. علاوه بر آن مشکل تامین اعتبار، مسایل خانوادگی و مسئوليتها هم اضافه میشود. به لحاظ شرایط اقتصادی رکود تورمى دولتهای دنیا به جای عرضه نیروی کار روی تقاضای نیروی کار تمركز دارند. پيشنهادم اين است كه محورها كلى باشد و تمركز روى زنان نباشد.

 آقاى شرف الدينى: در گردشگری در دو زمینه مشکل داریم نیروی کار متناسب با سرویس به خارجیان نیست و زیرساختها نيز مناسب نیست. در حال حاضر بازار کار اشباع است و نیروی کار جذب نمی شود در نتیجه آلان باید کارآفرینی مورد توجه قرار گيرد.

 خانم صابر: ترویج فرهنگ کارآفرینی از مهمترين اهداف انجمن زنان است و ما در ده سالگی انجمن یازدهمین همایش خود را برگزار مى نماييم. همايش هر سال حول یک موضوع  با دعوت از چهره های موفق آن حوزه به عنوان كيس، ارائه مقاله و  سخنرانى برگزار مى شود. مطرح شدن دغدغه هر حوزه از منظر زنان و فعالان آن عرصه به منظور بررسى چالش ها،  شناسايى فرصتها و ارائه راهكار از اهم اهداف همايش هاى انجمن مى باشد.

 دکتر آراستی: تاكيد براينكه در این همایش تمرکز بر کارآفرینی است نه اشتغال زنان. همیشه مشکل یکی دانستن این دو موضوع با هم وجود دارد. در اين همايش توسعه کسب و کار و کارآفرینی زنان در حوزه گردشگری مورد توجه قرار دارد. یکسری چالش ها عام و یکسری خاص است خوب است كه موضوع را عام ببینیم اما نمونه ها را خاص مطرح کنیم. الگوى موفق را برای دانشجویان دختر ارائه كنيم. کار آفرینی در مناطق مختلف متفاوت است. بررسی تجارب موفق کشورهای دیگر مثل مالزی  نيز اگر مورد توجه قرار بگيرد ارزشمند است.

 دکتر شیرکوند: دغدغه اعضاء انجمن در همایش کارآفرینی کردشگری، نقش زنان است یا امر گردشگری؟ مخاطبان آیا زنان هستند که بگوییم اینطوری عمل شود یا به حکومت مى خواهيد بگویید؟  ما نمی تونیم همه چیز را تغییر دهیم و اين كار ضرورت هم ندارد پس هدف همايش روشن شود. پيشنهاد مى دهم با تعدادی از خانمهای كارآفرين گفت و گو داشته باشید خانمهای بسیار موفق كه تعدادی از آنها در حوزه هاى خاص فعاليت دارند. براى مثال در طبس سرمایه گذار خانمى داریم که در کارش بسیار مدعی است يا در استان مازندران خاور خانم را داريم كه رستورانى را باز كرده و بسيار موفق است. 

 خانم سليمانى: تاكيد بر رويكرد كارآفرينى و كسب و كار در گردشگرى با تاکید بر زنان و گردشگرى بومى همراه با معرفى الگوها جهت مخاطبان اين صنعت و دانشجويان باشد.

 در پايان خانم صابر مباحث مطرح شده را جمع بندى كرده و جلسه بعدى را موكول به انتشار فراخوان كردند. 

 خانم نقوى دبير علمى همايش نيز ضمن  تشكر از حضور فعالان عرصه گردشگرى در اولين جلسه كميته علمى گفت: قطعاً با تجارب ارزشمند جمع حاضر هم همايش بخوبى برگزار مى شود و هم انجمن به اهداف از پيش تعيين شده كه توانمندسازى زنان و توسعه كارآفرينى مى باشد دست پيدا خواهند كرد. با توجه  به تجارب چند سده گردشگرى در دنيا بايد گردشگرى پايدار و مسئولانه را ترويج نماييم و كمترين صدمه را بر جامعه محلى، آثار تاريخى و فرهنگى مادى و معنوى ايجاد كنيم. 

93/7/9