به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

دیدار با برخی معاونین و‌ مدیران وزارت تعاون، کار و‌ رفاه اجتماعی

مشارکت وزارت تعاون در برگزاری همایش چهاردهم انجمن (زنان کارآفرین، زندگی وکار)
در ادامه ارتباط انجمن با بخش های دولتی و‌غیردولتی مرتبط با کارآفرینی طی روزهای دوشنبه و‌چهارشنبه رئیس هیئت مدیره و‌ مسئولین کمیته های ارتباطات و آموزش و‌ مشاوره انجمن ملاقات هایی با مدیرکل مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی، مدیرکل حوزه وزارتی، مدیرکل کارآفرینی و معاون رفاه وژارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتند. 
در این ملاقات ها ضمن معرفی انجمن و اهداف و فعالیت های آن پشتیبانی و همکاری مشترک‌ پیرامون همایش های کارآفرینی، مستندسازی تجارب کارآفرینی زنان، ترجمه کتاب نگاهی به تجارب کارآفرینی زنان در ایران (منتشر شده توسط انجمن)، تهیه فیلم های مستند کوتاه از کارآفرینان و‌تهیه اطلس زنان کارآفرین مورد تأکید قرار گرفت.
لازم به ذکر است با در اختیار قرار دادن لوگو، این وزارت خانه به جمع مشارکت کنندگان چهاردهمین همایش انجمن، که ۲۸ بهمن ماه در دانشگاه بین المللی امام‌خمینی برگزار می شود، پیوست.