به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

اخبار همایش چهاردهم

جلسه کمیته علمی همایش به منظور بحث وتبادل نظر در خصوص فرم ومحتوای سومین نشست تخصصی پیش همایش چهاردهم انجمن زنان کارآفرین با موضوع «زنان کارآفرین ؛ زندگی وکار» برگزار شد .

در دو نشست قبلی موضوع هارمونی کار وزندگی زنان کارآفرین با رویکرد مدیریتی -اقتصادی و جامعه شناسی مورد بررسی قرار گرفت و در نشست سوم موضوع همایش از منظر روانشناسی به بحث گذاشته می شود .

در این جلسه که با حضور خانمها دکتر رسولیان ، دکتر حامدی، دکتر نوحه سرایان و دکتر رهایی رئیس کمیته راهبردی همایش و‌مسئول کمیته پژوهش انجمن برگزار شد، تاریخ نشست ، سخنران ها و موضوع سخنرانی ها تعیین شد.

لازم به ذکر است پیش نشست سوم در تاریخ ۲۶ دی ماه در شهر قزوین برگزار خواهد شد.