به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

دومین نشست تخصصی پیش همایش چهاردهم انجمن زنان کارآفرین در روز چهارشنبه 28 آذر ماه هزارو سیصدو نود و هفت

دومین نشست تخصصی پیش همایش چهاردهم انجمن زنان کارآفرین  در روز چهارشنبه 28 آذر ماه هزارو سیصدو نود و هفت مقارن با هفته پژوهش درمحل پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی و برگزار شد . در این نشست انجمن میزبان  فرهیختگان وصاحبنظرانی در حوزه مطالعات زنان ، جامعه شناسی ، روانشناسی ، دین  در کنار نمایندگانی از بخش دولتی بود .

با توجه به میان رشته ای بودن موضوع همایش امسال ،  در نشست اول موضوع هارمونی زندگی و کار زنان کارآفرین از منظر اقتصادی ومدیریتی  به گفت وگو گذاشته شده بود .  در این راستا نشست دوم  با محوریت  جامعه شناسی  به بحث پیرامون موضوع همایش اختصاص یافت . ابتدای جلسه خانم شاهمرادی ضمن خوش آمد گویی به حضار و تشکر از پژوهشکده علوم انسانی اجتماعی کاربردی ،  به تشریح اقدامات انجام شده در زمینه برگزاری همایش بهمن ماه اشاره کردند . برگزاری سه نشست تخصصی قبل از همایش ،  برگزاری کارگاههای آموزشی  و پانل های انتقال تجربه زنان کارآفرین در زمینه هارمونی زندگی وکار از جمله مواردی بود که در این همایش مد نظر است .

 اولین سخنران جلسه خانم دکتر افسانه کمالی دکترای جامعه شناسی وعضو هیات علمی دانشگاه الزهرا بود . ایشان با تاکید بر اهمیت نقش کار وخانواده در سلامت روانی و رضایتمندی به دو دیدگاه  تعارض ( کار / خانواده ) و غنی سازی ( کار /خانواده ) پرداختند .  بر اساس دیدگاه تعارض نقش ، تعامل در یک نقش به طور همزمان منابع بیشتری  را به خود اختصاص می دهد و در مقابل برای نقش دیگر منابع کمتری باقی می ماند لذا تقابل نقش های مختلف باعث استرس  واحساسات منفی می شود . ایشان در ادامه اشاره کردند این تفکر باعث می شود که این الگو تقویت شود که  تعارض کار وزندگی از اساس وجود دارد لذا  زنان در ورود به عرصه کار مشکلات را به صورت پیش فرض در ذهن خود دارند . به همین دلیل لازم است تا الگوی جایگزین که همان غنی سازی نقش هاست برجسته شود .از این منظر که با نظریه گرین هاوس و پاول (2000 )ظهور یافت نقش های چند گانه می توانند با هم همسازی داشته باشند . بر اساس این دیدگاه تعامل در یک نقش انرزی بیشتر و منابع بیشتری برای سایر نقش ها تولید می کند لذا در نتیجه تعامل یک نقش کیفیت زندگی در نقش های دیگر بهبود خواهد یافت .به این ترتیب تفکر غنی سازی میتواند بخش مهمی از انگیزه های منفی وبازدارنده برای ورود به عرصه کسب وکار را  کمرنگ کند . در ادامه به نقش حمایت اجتماعی  ولزوم تغییر سیاست گذاری ها ، عامل زمان و ماهیت گذار بودن تعارضات ، خود کارآمدی و خودپنداره نیز مورد اشاره قرار گرفت .

سخنران دوم نشست خانم دکتر صدیقه شکوری راد عضو هیات علمی دانشگاه تهران بودند . ایشان با ذکر نمونه هایی از تجربیات کشورهای دیگر اشاره کردند که انجام وظیفه در دو حوزه کار وخانواده تعارض بوجود می آورد که در اغلب این موارد زنان بیشتر از مردان دستخوش تعارض می شوند. در این میان  انتظارات خانواده، غلبه مردسالاری وپدر سالاری در جامعه وخانواده ونیز سپهر عمومی وخصوصی از منابع مهم تعارض در این زمینه معرفی شدند .  در ادامه ایشان میزان اهمیت درونی فرد برای خانواده و کار ، نوع وکیفیت منابع خارجی ( همسر، منابع مالی ، بهره گیری از کمک های داوطلبانه یا مزددار ) را از عوامل موثر بر کیفیت زندگی و کار برشمردند .

   دکتر شیرین احمد نیا دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی وعضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران و دبیر نشست دوم سومین سخنران جلسه بود . در ابتدا ایشان به ذکر آماری در خصوص جایگاه زنان در اقتصاد ایران اشاره کردند . نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران در سال 1395 در جمعیت بالای 15 سال، 16.3 درصد  بوده است  . نرخ اشتغال زنان در صنعت 25.2درصد ، در بخش خدمات 52.8درصد، در بخش کشاورزی 22درصد  است.  نشان می دهد بیشتر از نیمی از زنان شاغل در بخش خدمات مشغول به کار هستند.

با این مقدمه به چالش های زنان کارآفرین و علل آن پرداختند . مهمترین چالش از دید ایشان می تواند ذهنیت معطوف به تفکیک جنسیتی سنتی( چالش جایگاه  و موازنه ی قدرت ) باشد.در نظام های مردسالار، ساخت رابطه 

معمولا ”فرادست-فرودست“ تعریف می شود که پذیرش  این شرایط از سوی زنان کارآفرین دشوار است . زنان کارآفرین معمولا خودباوری و اعتماد به نفس بالایی دارند که اغلب مخالف با الگوی شایع و رایج فرهنگی زنان/مادران است و از آن ها تصویری هنجارشکنان ارایه می دهد زیرا آن ها خود الگوی نقش دیگران می شوند.

گاهی تبعات منفی این موضوع می تواند در روابط بین همسران باعث ایجاد نوعی سندروم زنان قدرتمند؛ شوهران  از قدرت افتاده شود .به این ترتیب فرد در مواجه با رفتارهای مواجهه با رفتارهای توام با خشونت، عدم حمایت،

کم توجهی، خیانت، کارشکنی، حسادت، سردی رابطه شود.

ایشان در ادامه به ارایه راهکارهایی در عرصه جامعه شناسی خرد پرداختند . کسب آموزش و آگاهی نسبت به زمینه های اجتماعی-فرهنگی- ریشه یابی مسائل ساختاری (جامعه شناسی تعامل گرایانه) ، کسب اموزش های روانشناسانه(نظارت بر تغییرات در رفتار و بینش و عملکرد فردی) و کسب اموزش در زمینه ی مهارت های ارتباطی و مدیریت رابطه(علم ارتباطات) از جمله پیشنهادات ایشان در این زمینه بود .علاوه بر این ایشان برای نوکارآفرینان مجرد نیز توصیه هایی در زمینه توجه به چالشهای زنان کارآفرین در انتخاب همسران آینده داشتند.

سخنران پایانی نشست سوم خانم دکتر زهرا رهایی دکترای اقتصاد توسعه و عضو کمیته پژوهش انجمن زنان کارآفرین بودند. ایشان با تاکید بر دستاوردهای نشست قبل به بررسی وتحلیل جایگاه علم جامعه شناسی در تاریخ توسعه علم کارآفرینی پرداختند . لزوم توجه به اقتصاد اجتماعی به ویژه نقش مهم زنان در افزایش سرمایه اجتماعی ، ضرورت ترویج وتوسعه تفکر کارافرینی در بین زنان و تفاوت نگاه هارمونی وتعادل در رفع دشواری ها و تعارضات ناشی از کسب وکار و زندگی از مهمترین نکات سخنرانی ایشان بود . در ادامه ایشان بار دیگر ضرورت برگزاری همایش چهاردهم را یک اقدام آینده پژوهانه برای یک نهاد مدنی در راستای رسالت خود دانستند . از این منظر مطالبه گری در خصوص دریافتهای حمایت های اجتماعی برای غنی سازی نقش ها و تلاش برای آماده سازی مجموعه های آموزشی که بتواند نه تنها به تقویت مهارت کسب وکار بلکه به رفع تعارضات زندگی و کار بپردازد از جمله اهدافی ست که در سایه تعامل نهاد مدنی ، دولت ،  بخش خصوصی ودانشگاهها ممکن می شود و این هدف اصلی از برگزاری چنین همایش هایی خواهد بود و انجمن زنان کارآفرین به عنوان پیشرو در طرح این موضوع خود را متعهد به تحقق آن می داند .

جلسه با پرسش و پاسخ  وارایه نظریات تکمیل از سوی مدعوین ادامه یافت  واز حضار برای شرکت در نشست سوم همایش با رویکرد روانشناسی در هفته پایانی دی دعوت به عمل آمد .