به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

تمدید ارسال مقالات فراخوان همایش زنان کارآفرین

به اطلاع می رساند به دلیل استقبال از فراخوان همایش زنان کارآفرین ... و نیاز به وقت بیشتر برای تهیه و ارسال مقالات مهلت آن تا پایان دی ماه تمدید شد. با تشکر از عزیزانی که با توجه به مهلت باقی مانده چکیده و اصل مقالات خود را ارسال می نمایند.