به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

دومین جلسه کمیته راهبردی همایش چهاردهم

در دومین جلسه کمیته راهبردی همایش چهاردهم که در تالار اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد، پس از ارائه جمع بندی مباحث جلسه گذشته پیرامون تعریف مفاهیم پایه با نظرخواهی از اساتید و اعضای کمیته توافق بر سر عنوان همایش، اهداف و محورهای آن، که قبلا در اختیار عزیزان عضو کمیته و دیگر صاحب نظران قرار گرفته بود،حاصل و مقرر شد در مرحله اول خبر برگزاری  همایش و متعاقب آن فراخوان مقالات منتشر شود.