به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

اولین‌ جلسه ی کمیته راهبردی همایش ۹۷ انجمن زنان

اولین جلسه کمیته راهبردی همایش سال 97 انجمن در تالار اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد.
در این جلسه که روز دوشنبه 22 مردادماه به میزبانی خانم دکتر توحیدلو مدیر پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی کاربردی پژوهشگاه علوم انسانی و با مدیریت فخرالسادات محتشمی پور تشکیل شد. پس از معارفه حاضرین که عمدتا پژوهشگران(جامعه شناس و روانشناس) عضو هیئت علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها بودند، خانم دکتر رهایی در رابطه با چرايي انتخاب موضوع همايش چهاردهم با محوريت تعادل كار و زندگي توضيحاتي ارايه نمود . وي به سابقه پژوهش انجمن زنان كارآفرين در اين زمينه و برگزاري کارگاه های پژوهشی در سال ١٣٩١ اشاره كرد .
سپس حاضرین دیدگاه های خود براساس مطالعات و دانش تخصصي و بعضا تجربیات زیسته خويش را بيان كرد ند. ضرورت طرح موضوع و لزوم توجه به ابعاد گوناگون اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و روانشناسي مورد تاييد قرار گرفت و مقرر شد در جلسه اينده اهداف و محورها ي همايش طرح و بررسي شود .لازم به ذکر است در این نشست خانم مهری شاهمرادی دبیر همایش و خانم ها سمیرا کوشکستانی و آسیه علی نژاد از کمیته پژوهش و خانم زهرا بهروز آذر سردبیر نشریه زنان کارآفرین ویژه کارگاه های پژوهشی زنان و تعادل خانواده و کارآفرینی و کسب و کار نیز حضور داشتند که هر یک به بیان نظرگاه های خود در ارتباط با هدف، چارچوب بحث، خروجی ها و نیز عنوان همایش پرداختند.
جلسه بعدی هفته آینده در همین محل برگزار خواهد شد و حاضرین براساس جمع بندی ارائه شده از بحث های نشست اول مباحث خود را تکمیل خواهند کرد.