به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

مصاحبه دبیر همایش توسعه کارآفرینی زنان در ایران با رادیو

دبیرهمایش توسعه کارآفرینی زنان در ایران ساعت 15 و 15 دقیقه 25 بهمن ماه در مصاحبه زنده با رادیوفرهنگ ضمن تشریح روند علمی و اجرایی همایش نقش صداوسیما را در برطرف کردن چالش های فرهنگی کارآفرینی زنان در ایران بسیار حایز اهمیت ذکر کرد.