به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

جشنواره معرفی و تجلیل از زنان صاحب کسب و کار مهلت ثبت نام : 31 خرداد ماه

برگزاری جشنواره معرفی و تجلیل از زنان صاحب کسب و کار و کارآفرین در مناطق محروم و کمتر برخوردار ، علاوه بر شناسایی زنان توانمند و تکمیل بانک اطلاعاتی زنان صاحب کسب و کار می تواند با ارایه الگوهای موفق امید را برای پیموندن راه آینده در دل دحتران جوانمان زنده نگه دارد. همچنین این امکان وجود دارد که در فاز بعدی بر اساس پتانسیل موجود در آن مرکز امکان ارایه خدمات تکمیلی بر اساس نیاز در مناطق کمتر برخوردار فراهم آید. 3- اهداف اهداف این طرح عبارتند از: - شناسایی زنان و دختران جوان بومی صاحب کسب و کار و کارآفرین در مناطق کمتر برخوردار - الگو سازی و ایجاد انگیزه در دختران جوان - تکمیل بانک اطلاعاتی زنان و دختران صاحب کسب و کار

انجمن زنان مدیر کارآفرین

تلگرام 09032712708

آماده مشاوره هستیم

سوالات متداول

از ما بپرسید

200 نفر

عضو انجمن ما هستند

0
دوره
0
انتخاب

رسالت های ما در انجمن، ملی است.

  • کمک به ایجاد بستر مناسب جهت پرورش ایده های خلاق در ورود به عرصه کارآفرینی در سراسر کشور
  • کمک به ساماندهی فعالیت های مرتبط با کارافرینی
  • ایجاد تعامل منطقی و مناسب میان کارافرینان، دولت، بانک ها و سایر مراجع ذی نفع